موتور الکتریکی

از زمان تأسیس Horizon Magnetics بر توسعه و تولید آهنرباهای نئودیمیم با کیفیت بالا تمرکز کرده و موتور الکتریکی را به عنوان آینده دارترین بازار ما شناخته اند. 50٪ آهن رباهای نئودیمیم و ساماریوم کبالت به طور گسترده در انواع موتورهای الکتریکی مانند موتورهای سروو ، موتورهای خطی ، آسانسورها ، استپ موتورها و غیره که با قدرت و بازده بالا کار می کنند ، اما در اندازه کوچک کار می کنند. آهنربا لمینیت ما بهترین انتخاب برای موتورهای با بازده بالا است ، زیرا باعث کاهش تلفات جریان گردابی می شود ، این بدان معنی است که گرما کمتر و اتلاف کمتری در حین کار دارد. 

آهن ربا لمینت شده

آهنربای سرو موتور

آهنربا موتور خطی

آهن ربا موتور استپر

آهنربا آسانسور