مشخصات آهنرباهای کمیاب زمین

ساماریوم کبالتMآگنتنمای کلی و مشخصات:

آهنربای ساماریوم کبالت (SmCo) آهنربای کبالت خاکی کمیاب نیز نامیده می شود.مقاومت بالای آن در برابر مغناطیس زدایی و پایداری دمایی عالی باعث می شود آهنربای دمای بالا SmCo یا آهنربای Sm2Co17 در دمای بالا تا 350 درجه سانتی گراد پایدار کار کند.معمولاً هیچ پوششی لازم نیست.بنابراین آهنربای SmCo یک انتخاب ممتاز از مواد آهنربایی برای بسیاری از کاربردهای با کارایی بالا مانند صنایع هوافضا، موتوراسپرت و خودروسازی است.

مقطع تحصیلی القای باقیمانده
Br
اجبار
Hcb
اجبار درونی
Hcj
حداکثر محصول انرژی
(BH) حداکثر
Rev. Temp.Coef.
α (Br)
Rev. Temp.Coef.
β(Hcj)
حداکثر دمای کاری
T kG kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe %/°C %/°C درجه سانتی گراد
آهنرباهای SmCo5، (SmPr)Co5، SmCo 1:5
YX14 0.74-0.80 7.4-8.0 573-629 7.2-7.9 >1194 > 15 96-119 12-15 -0.04 -0.30 250
YX14H 0.74-0.80 7.4-8.0 573-629 7.2-7.9 > 1592 > 20 96-119 12-15 -0.04 -0.30 250
YX16 0.79-0.85 7.9-8.5 612-660 7.7-8.3 >1194 > 15 110-135 14-17 -0.04 -0.30 250
YX16H 0.79-0.85 7.9-8.5 612-660 7.7-8.3 > 1592 > 20 110-135 14-17 -0.04 -0.30 250
YX18 0.84-0.90 8.4-9.0 644-700 8.1-8.8 >1194 > 15 127-151 16-19 -0.04 -0.30 250
YX18H 0.84-0.90 8.4-9.0 644-700 8.1-8.8 > 1592 > 20 127-151 16-19 -0.04 -0.30 250
YX20 0.89-0.94 8.9-9.4 676-725 8.5-9.1 >1194 > 15 143-167 18-21 -0.04 -0.30 250
YX20H 0.89-0.94 8.9-9.4 676-725 8.5-9.1 > 1592 > 20 143-167 18-21 -0.04 -0.30 250
YX22 0.92-0.96 9.2-9.6 710-748 8.9-9.4 >1194 > 15 160-183 20-23 -0.04 -0.30 250
YX22H 0.92-0.96 9.2-9.6 710-748 8.9-9.4 > 1592 > 20 160-183 20-23 -0.04 -0.30 250
YX24 0.95-1.00 9.5-10.0 730-780 9.2-9.8 >1194 > 15 175-199 22-25 -0.04 -0.30 250
YX24H 0.95-1.00 9.5-10.0 730-780 9.2-9.8 > 1592 > 20 175-199 22-25 -0.04 -0.30 250
آهنرباهای Sm2Co17، Sm2(CoFeCuZr)17، SmCo 2:17
YXG22 0.93-0.97 9.3-9.7 676-740 8.5-9.3 >1433 > 18 160-183 20-23 -0.03 -0.20 350
YXG22H 0.93-0.97 9.3-9.7 676-740 8.5-9.3 > 1990 > 25 160-183 20-23 -0.03 -0.20 350
YXG24 0.95-1.02 9.5-10.2 692-764 8.7-9.6 >1433 > 18 175-191 22-24 -0.03 -0.20 350
YXG24H 0.95-1.02 9.5-10.2 692-764 8.7-9.6 > 1990 > 25 175-191 22-24 -0.03 -0.20 350
YXG26M 1.02-1.05 10.2-10.5 541-780 6.8-9.8 636-1433 8-18 191-207 24-26 -0.03 -0.20 300
YXG26 1.02-1.05 10.2-10.5 748-796 9.4-10.0 >1433 > 18 191-207 24-26 -0.03 -0.20 350
YXG26H 1.02-1.05 10.2-10.5 748-796 9.4-10.0 > 1990 > 25 191-207 24-26 -0.03 -0.20 350
YXG28M 1.03-1.08 10.3-10.8 541-796 6.8-10.0 636-1433 8-18 207-223 26-28 -0.03 -0.20 300
YXG28 1.03-1.08 10.3-10.8 756-812 9.5-10.2 >1433 > 18 207-223 26-28 -0.03 -0.20 350
YXG28H 1.03-1.08 10.3-10.8 756-812 9.5-10.2 > 1990 > 25 207-223 26-28 -0.03 -0.20 350
YXG30M 1.08-1.10 10.8-11.0 541-835 6.8-10.5 636-1433 8-18 223-240 28-30 -0.03 -0.20 300
YXG30 1.08-1.10 10.8-11.0 788-835 9.9-10.5 >1433 > 18 223-240 28-30 -0.03 -0.20 350
YXG30H 1.08-1.10 10.8-11.0 788-835 9.9-10.5 > 1990 > 25 223-240 28-30 -0.03 -0.20 350
YXG32M 1.10-1.13 11.0-11.3 541-844 6.8-10.6 636-1433 8-18 230-255 29-32 -0.03 -0.20 300
YXG32 1.10-1.13 11.0-11.3 812-844 10.2-10.6 >1433 > 18 230-255 29-32 -0.03 -0.20 350
YXG32H 1.10-1.13 11.0-11.3 812-844 10.2-10.6 > 1990 > 25 230-255 29-32 -0.03 -0.20 350
YXG34M 1.13-1.16 11.3-11.6 835-884 10.5-11.1 636-1433 8-18 246-270 31-34 -0.03 -0.20 300
YXG34 1.13-1.16 11.3-11.6 835-884 10.5-11.1 >1433 > 18 246-270 31-34 -0.03 -0.20 350
YXG34H 1.13-1.16 11.3-11.6 835-884 10.5-11.1 > 1990 > 25 246-270 31-34 -0.03 -0.20 350
آهنرباهای ضریب دمای پایین Sm2Co17, (SmEr)2(CoTm)17, SmCo 2:17
YXG22LT 0.94-0.98 9.4-9.8 668-716 8.4-9.0 >1194 > 15 167-183 21-23 -0.015 -0.20 350

نئودیمیم Mآگنتنمای کلی و مشخصات:

آهنربای بور آهن نئودیمیم (NdFeB)، نئو، یا نئودیمیم، کاربردهای مختلفی مانند موتورهای DC بدون جاروبک، حسگرها و بلندگوها دارد، به دلیل خواص برجسته آن مانند خواص مغناطیسی بالاتر (از جمله القای باقیمانده، نیروی اجباری، و محصول حداکثر انرژی)، بیشتر گزینه های درجه های مغناطیسی و دمای عملیاتی، آسان تر در ماشین کاری برای در دسترس قرار دادن اشکال و اندازه های مختلف و غیره.

مقطع تحصیلی القای باقیمانده
Br
اجبار
Hcb
اجبار درونی
Hcj
حداکثر محصول انرژی
(BH) حداکثر
Rev. Temp.Coef.
α (Br)
Rev. Temp.Coef.
β(Hcj)
حداکثر دمای کاری
T kG kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe %/°C %/°C درجه سانتی گراد
N35 1.17-1.22 11.7-12.2 > 868 > 10.9 > 955 > 12 263-287 33-36 -0.12 -0.62 80
N38 1.22-1.25 12.2-12.5 > 899 > 11.3 > 955 > 12 287-310 36-39 -0.12 -0.62 80
N40 1.25-1.28 12.5-12.8 > 907 >11.4 > 955 > 12 302-326 38-41 -0.12 -0.62 80
N42 1.28-1.32 12.8-13.2 > 915 > 11.5 > 955 > 12 318-342 40-43 -0.12 -0.62 80
N45 1.32-1.38 13.2-13.8 > 923 >11.6 > 955 > 12 342-366 43-46 -0.12 -0.62 80
N48 1.38-1.42 13.8-14.2 > 923 >11.6 > 955 > 12 366-390 46-49 -0.12 -0.62 80
N50 1.40-1.45 14.0-14.5 > 796 > 10.0 > 876 > 11 382-406 48-51 -0.12 -0.62 80
N52 1.43-1.48 14.3-14.8 > 796 > 10.0 > 876 > 11 398-422 50-53 -0.12 -0.62 80
N33M 1.13-1.17 11.3-11.7 > 836 > 10.5 >1114 > 14 247-263 31-33 -0.11 -0.60 100
N35M 1.17-1.22 11.7-12.2 > 868 > 10.9 >1114 > 14 263-287 33-36 -0.11 -0.60 100
N38M 1.22-1.25 12.2-12.5 > 899 > 11.3 >1114 > 14 287-310 36-39 -0.11 -0.60 100
N40M 1.25-1.28 12.5-12.8 > 923 >11.6 >1114 > 14 302-326 38-41 -0.11 -0.60 100
N42M 1.28-1.32 12.8-13.2 > 955 > 12.0 >1114 > 14 318-342 40-43 -0.11 -0.60 100
N45M 1.32-1.38 13.2-13.8 > 995 >12.5 >1114 > 14 342-366 43-46 -0.11 -0.60 100
N48M 1.36-1.43 13.6-14.3 > 1027 >12.9 >1114 > 14 366-390 46-49 -0.11 -0.60 100
N50M 1.40-1.45 14.0-14.5 > 1033 > 13.0 >1114 > 14 382-406 48-51 -0.11 -0.60 100
N33H 1.13-1.17 11.3-11.7 > 836 > 10.5 >1353 > 17 247-263 31-33 -0.11 -0.58 120
N35H 1.17-1.22 11.7-12.2 > 868 > 10.9 >1353 > 17 263-287 33-36 -0.11 -0.58 120
N38H 1.22-1.25 12.2-12.5 > 899 > 11.3 >1353 > 17 287-310 36-39 -0.11 -0.58 120
N40H 1.25-1.28 12.5-12.8 > 923 >11.6 >1353 > 17 302-326 38-41 -0.11 -0.58 120
N42H 1.28-1.32 12.8-13.2 > 955 > 12.0 >1353 > 17 318-342 40-43 -0.11 -0.58 120
N45H 1.32-1.36 13.2-13.6 > 963 > 12.1 >1353 > 17 326-358 43-46 -0.11 -0.58 120
N48H 1.36-1.43 13.6-14.3 > 995 >12.5 >1353 > 17 366-390 46-49 -0.11 -0.58 120
N33SH 1.13-1.17 11.3-11.7 > 844 > 10.6 > 1592 > 20 247-263 31-33 -0.11 -0.55 150
N35SH 1.17-1.22 11.7-12.2 > 876 > 11.0 > 1592 > 20 263-287 33-36 -0.11 -0.55 150
N38SH 1.22-1.25 12.2-12.5 > 907 >11.4 > 1592 > 20 287-310 36-39 -0.11 -0.55 150
N40SH 1.25-1.28 12.5-12.8 > 939 > 11.8 > 1592 > 20 302-326 38-41 -0.11 -0.55 150
N42SH 1.28-1.32 12.8-13.2 > 987 >12.4 > 1592 > 20 318-342 40-43 -0.11 -0.55 150
N45SH 1.32-1.38 13.2-13.8 > 1003 >12.6 > 1592 > 20 342-366 43-46 -0.11 -0.55 150
N28UH 1.02-1.08 10.2-10.8 >764 >9.6 > 1990 > 25 207-231 26-29 -0.10 -0.55 180
N30UH 1.08-1.13 10.8-11.3 > 812 > 10.2 > 1990 > 25 223-247 28-31 -0.10 -0.55 180
N33UH 1.13-1.17 11.3-11.7 > 852 > 10.7 > 1990 > 25 247-271 31-34 -0.10 -0.55 180
N35UH 1.17-1.22 11.7-12.2 > 860 > 10.8 > 1990 > 25 263-287 33-36 -0.10 -0.55 180
N38UH 1.22-1.25 12.2-12.5 > 876 > 11.0 > 1990 > 25 287-310 36-39 -0.10 -0.55 180
N40UH 1.25-1.28 12.5-12.8 > 899 > 11.3 > 1990 > 25 302-326 38-41 -0.10 -0.55 180
N28EH 1.04-1.09 10.4-10.9 > 780 > 9.8 >2388 > 30 207-231 26-29 -0.10 -0.55 200
N30EH 1.08-1.13 10.8-11.3 > 812 > 10.2 >2388 > 30 223-247 28-31 -0.10 -0.55 200
N33EH 1.13-1.17 11.3-11.7 > 836 > 10.5 >2388 > 30 247-271 31-34 -0.10 -0.55 200
N35EH 1.17-1.22 11.7-12.2 > 876 > 11.0 >2388 > 30 263-287 33-36 -0.10 -0.55 200
N38EH 1.22-1.25 12.2-12.5 > 899 > 11.3 >2388 > 30 287-310 36-39 -0.10 -0.55 200
N28AH 1.04-1.09 10.4-10.9 > 787 > 9.9 >2785 > 35 207-231 26-29 -0.10 -0.47 230
N30AH 1.08-1.13 10.8-11.3 > 819 > 10.3 >2785 > 35 223-247 28-31 -0.10 -0.47 230
N33AH 1.13-1.17 11.3-11.7 > 843 > 10.6 >2785 > 35 247-271 31-34 -0.10 -0.47 230

سطحآبکاری برای آهنربا:

پوشش لایه پوشش رنگ ضخامت معمولی
میکرومتر
SST
ساعت
PCT
ساعت
دمای کاری
درجه سانتی گراد
خواص برنامه معمولی
نیکل Ni+Cu+Ni، Ni+Ni نقره ای روشن 10-20 > 24-72 > 24-72 <200 بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد آهنرباهای صنعتی
روی سفید آبی Zn سفید ابی 8-15 > 16-48 > 12 <160 نازک و ارزان آهنرباهای موتور الکتریکی
رنگ روی 3+Cr رنگ Zn رنگ روشن 5-10 > 36-72 > 12 <160 نازک و چسبندگی خوب آهنرباهای بلندگو
نیکل شیمیایی نیکل + نیکل شیمیایی نقره ای تیره 10-20 > 24-72 > 16 <200 ضخامت یکنواخت الکترونیک
اپوکسی اپوکسی، روی + اپوکسی مشکی / خاکستری 10-25 > 96 > 48 <130 نرم و مقاوم در برابر خوردگی خوب خودرو
NiCuEpoxy نیکل + مس + اپوکسی مشکی / خاکستری 15-30 >72-108 > 48 <120 نرم و مقاوم در برابر خوردگی خوب آهنرباهای موتور خطی
فسفاته کردن فسفاته کردن خاکستری روشن 1-3 —— —— <240 حفاظت موقت آهنرباهای موتور الکتریکی
منفعل شدن منفعل شدن خاکستری روشن 1-3 —— —— <240 حفاظت موقت آهنرباهای سروو موتور
پارلین پارلین پاک کردن 3-10 > 24 —— <150 کشش، سبک و قابلیت اطمینان بالا نظامی، هوافضا
لاستیک لاستیک مشکی 500 >72-108 —— <130 مقاومت خوب در برابر خراش و خوردگی نگه داشتن آهنربا

ایمنی آهنربا:

آهنرباهای خاکی کمیاب یا سیستم های مغناطیسی بسیار قوی هستند، بنابراین اقدامات احتیاطی ایمنی زیر باید مورد توجه همه پرسنلی قرار گیرد که ممکن است از آنها استفاده کنند، کار کنند، یا پردازش کنند تا از آسیب شخصی یا آسیب به آهنرباها جلوگیری شود.

اطمینان حاصل کنید که آهنرباهای خاکی کمیاب مغناطیسی در هنگام تماس با یکدیگر یا مواد فرومغناطیسی تحت کنترل هستند.هنگام کار با آهنرباهای بزرگ استفاده از عینک ایمنی و سایر وسایل حفاظتی مناسب بسیار مهم است.پوشیدن دستکش برای محافظت از دست ها نیز توصیه می شود.

فلزات فرومغناطیسی را از محل کار دور نگه دارید.هنگام کار با آهنربا مراقب باشید.اگر تحت تأثیر الکل، مواد مخدر یا مواد کنترل شده هستید با آهنرباهای مغناطیسی کار نکنید.

ابزارها و وسایل الکترونیکی حساس ممکن است کالیبراسیون را تغییر دهند یا توسط یک میدان مغناطیسی قدرتمند آسیب ببینند.آهنرباهای مغناطیسی را همیشه در فاصله ایمن از وسایل الکترونیکی حساس قرار دهید.اگر فردی از ضربان‌ساز استفاده می‌کند باید احتیاط ویژه‌ای داشت، زیرا میدان‌های مغناطیسی قوی می‌تواند به قطعات الکترونیکی داخل ضربان‌ساز آسیب برساند.

هرگز آهنرباها را قورت ندهید یا آهنرباها را در دسترس کودکان یا بزرگسالان ناتوان ذهنی قرار ندهید.اگر آهنرباها بلعیده شدند، فوراً با پزشک مشورت کنید و/یا به دنبال مراقبت فوری پزشکی باشید.

آهنرباهای خاکی کمیاب ممکن است از طریق تماس در هنگام جابجایی جرقه ایجاد کنند، به خصوص زمانی که اجازه داشته باشند با هم برخورد کنند.هرگز با آهنرباهای خاکی کمیاب در اتمسفرهای انفجاری کار نکنید زیرا جرقه ممکن است جو را مشتعل کند.

پودر خاکی کمیاب قابل احتراق است.احتراق خود به خود می تواند زمانی رخ دهد که پودر خشک شود.در صورت آسیاب، آهنرباهای آسیاب را همیشه خیس کنید تا از احتراق خود به خودی سنگ زنی جلوگیری شود.هرگز آسیاب خشک نکنید.هنگام آسیاب آهنربا از تهویه کافی اطمینان حاصل کنید.سعی نکنید آهنرباها را با استفاده از ابزارهای معمولی ماشین کاری کنید، زیرا این کار می تواند باعث خرد شدن و خرد شدن شود.همیشه از عینک ایمنی استفاده کنید.

برای جلوگیری از احتراق خود به خود، همیشه پودر خاکی کمیاب یا دسته آسیاب را در ظروف پر از آب یا اتمسفرهای خنثی در بسته نگهداری کنید.

همیشه پودر خاکی کمیاب را با احتیاط دور بریزید.خطر آتش سوزی نکنید.دور انداختن آهنرباهای مغناطیسی باید برای جلوگیری از آسیب در هنگام جابجایی انجام شود.